Skild för alltid

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1118)

1546 – Jag frågade min fader om en man som säger till sin fru: “Du är skild för alltid.” Han sade: ”´Umar betraktade det som en skilsmässa medan ´Alî, Zayd och Ibn ´Umar betraktade det som tre skilsmässor. Han verkade vara rädd för att betrakta sägningen som tre skilsmässor och sade:

Jag har inget utslag i frågan.”