Skicklig manlig läkare opererar en kvinna

Fråga: Får en kvinna göra en laseroperation för att förbättra synen med tanke på att det finns två läkare i staden; en manlig och en kvinnlig? Den manliga läkaren är däremot bättre. Är det tillåtet att opereras av honom?

Svar: Ja, det är tillåtet vid behov. Om hon har behov av att operera ögonen, eller någon annan kroppsdel. Det är tillåtet i fall hon är korrekt täckt och hennes förmyndare är närvarande.