Skickar son till Ahl-ul-Bid´ah för studier

Fråga: Vad är domen för att studera hos Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’?

Svar: Behagas du av att din son gör det? Vet du inte att vännen påverkar? Vet du inte att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En person har sin väns religion. Låt därför var och en titta vem han har som vän.”

Hadîthen är rapporterad av Abû Dâwûd och at-Tirmidhî med en god kedja via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh).

Jag råder mina bröder och religionen är ett råd. Du skall inte behagas av att din son, din broder eller ens du själv söker kunskap hos en från Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’. Det finns risk att du en dag har samma innovation som den här personen och att han får dig till sin innovation. Lov och pris tillkommer Allâh som har låtit det finnas tillräckligt med folk som lär ut Qur’ânen och Sunnah utan innovationer och drifter så att du inte skall vara i behov av den här personen. Du ansvarar för din son. Du är ålagd att vilja honom det bästa. Du ansvarar för din son. Säg till honom att söka kunskap hos en viss individ. Välj ut en bra person åt honom bland dem som har en ren troslära och metodik.