Skickade allmosor till flyktingar utomlands

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/317-318)

Fråga: Vad är domen för att betala allmosor till Kashmirs flyktingar sett till deras grova fattigdom och behov?

Svar: Vissa lärde tillåter att allmosor skickas till muslimer som har det svårare än de muslimer där allmosebetalaren befinner sig. Dock kräver vissa lärde att man i så fall börjar med det land som ligger närmast ens eget. Det förefaller däremot att om det inte finns berättigade mottagare i hemlandet, får de skickas till det mest utsatta utlandet.