Skickad Zakât-ul-Fitr till fattiga länder

Publicerad: 2012-08-04
Talare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)
Källa: https://muqbel.net/sounds.php?sound_id=38
Datum: 1420-11-17/2000-02-22

 

Fråga: Det finns islamiska organisationer i Kanada som samlar pengar till Zakât-ul-Fitr för att skicka dem till fattiga länder. Vad är domen för det?

Svar: Om det finns muslimer därborta som har rätt till det, har de mer rätt till det. Landsmännen har mer rätt till det. Om det inte skulle finnas, är det okej om Allâh vill.

De skall skicka pengar till en pålitlig person som köper en Sâ´1 spannmål, russin, dadlar eller keso för varje person.

1 Ibn Bâz sade: ”En Sâ´ motsvarar ungefär tre kilogram.” (Madjmû´ Fatâwâ Samâhat-ish-Shaykh ´Abdil-´Azîz bin Bâz (3/97))