Skickad Udhhiyah till fattiga länder

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Sett till fattiga länders nödläge, uppmanar jag mina släktingar att samla pengar så att deras Udhhiyah hålls i de länderna där vi har en person som köper offerdjuren och slaktar dem. Jag har dock blivit fördömd för den idén. Är fördömandet korrekt?

Svar: Ja, fördömandet är korrekt. Ty handlingen går emot Sunnah. Det är Sunnah att offerdjuren slaktas i hemstaden och bland anhöriga. Det är Sunnah. Vad gäller fattiga länder, så får du skicka välgörenhet till dem, inte offerdjur. Offerdjuren har sin plats och dom. De ska inte skickas till andra länder.