Skicka inte ut barnen och boskapen då

Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Naysâbûrî (d. 261)

al-Djâmi´ as-Sahîh (2013)

2013 – Ahmad bin Yûnus berättade för oss: Zuhayr underrättade oss: Abûz-Zubayr berättade för oss, från Djâbir… ح Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: Abû Khaythamah underrättade oss, från Abûz-Zubayr, från Djâbir som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Skicka inte ut era boskap och era barn när solen går ned till dess att ´Ishâ’s mörker har lagt sig. Djävlarna sprids från och med att solen går ned till dess att ´Ishâ’s mörker har lagt sig.”