Skicka inte era söner till dessa platser

Vid detta universitet, från institut till fakultet och högre utbildningar, studerar ni Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära. Däri står det hur makthavare skall lyssnas och lydas och att kampen sker tillsammans med honom och under hans ledning och att man inte skall lämna muslimernas samling och trotsa makthavaren. Det garanterar räddningen i de båda liven. Så uppnås säkerhet och stabilitet. Utan det sker kaos och förstörelse. Utan det sker blodspillan och undergångna länder. Utan det drabbas säkerheten. Det motiverar brottslingarna till att ge sig på dem som håller fast vid sanningen.

Under dessa omständigheter är det i princip de svaga som råkar illa ut. Det är gamlingarna, kvinnorna och barnen som drabbas. Angående dessa brottslingar och vilseledande missionärer, så flyr de till sina tillflyktsplatser och länder som ger dem skydd. De sätter fyr på prövningarna och sticker sedan därifrån.

Vi är skyldiga att akta oss för det. Vi är skyldiga att akta oss och varna för dessa prövningar. Vi är skyldiga att hindra våra söner från att åka dit. Även om de kallar dessa företeelser för briljanta namn, så vet vi att de endast är prövningar. De hör inte till välgången. De hör inte till kamp för Allâhs sak. Låt oss först och främst titta på deras resultat. De enda resultaten är förstörelse, instabilitet och kaos. Vilka är resultaten? Var är landets invånare? De har kört ut dem och utvisat dem och gjort dem till flyktingar i andra länder. Här har ni resultaten av att inte lyssna och lyda makthavaren! Här har ni resultaten av att lyssna på avvikande ideologier i form av kamp, påbud av det goda och förbud av det onda! De har andra planer än så. Eller så är de okunniga om konsekvenserna. Vi säger inte att alla är så. Vissa har säkert en bra avsikt, men en bra avsikt rättfärdigar inte handlingen och den avvärjer inte heller den medförande ondskan!