Skicka bild till familjen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/354)

Fråga: I fem-sex år har varken jag sett min familj eller de mig. Syndar jag om jag tar bild på mig och skickar den till dem?

Svar: Avbildning i det syftet är förbjuden och otillåten, ty det är förbjudet att ha bilder för minnets skull. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglar går inte in i hem där det finns bilder.”1

Där inga änglar går in finns inget gott. Du får ringa din familj, vilket försäkrar er mer om er hälsa än att ni utbyter bilder med varandra.

1al-Bukhârî och Muslim.