Skapelsernas Skapare är ovanför skapelsen

Publicerat: 2004-08-14
Författare: Imâm Muhammad bin Ahmad bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî (d. 744)
Källa: al-Kalâm ´alâ Mas’alat-il-Istiwâ’ ´alâl-´Arsh, sid. 25-34

 

Skaparens (subhânahu wa ta´âlâ), Han som gör vad Han vill, resning över Sin tron. Han (ta´âlâ) sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Därefter reste Han sig över tronen.”2

al-Bukhârî sade i sin ”as-Sahîh”:

”Mudjâhid sade:

”Att Han استوى betyder att Han höjde Sig över tronen.”

Muhammad bin Djarîr at-Tabarî sade om:

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

”Han som har skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen, Han, den Nåderike! Rikta därför dina frågor om Honom till En som är väl underrättad!”3

”Därefter besteg den Nåderike tronen och höjde Sig över den. Det sägs att det var en lördag.”4

Abûl-´Âliyah ar-Rayâhî sade om:

”… därefterاستوى Hanإلى himlen…”5

”Besteg.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

al-Baghawî sade:

”Ibn ´Abbâs och majoriteten av Salafs Qur’ân-tolkare sade:

”Det vill säga att Han steg upp över himlen.”6

Han (ta´âlâ) sade:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”7

يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”8

بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är allsmäktig, vis.”9

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

“Den Nåderike har rest Sig över tronen.”10

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

”De fruktar sin Herre ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”11

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

”Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”12

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?”13

Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî sade:

”Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En dag kom en varg och tog ett lamm från henne. Jag är ju en vanlig människa och blir arg precis som alla andra människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll. Därefter gick jag till Allâhs sändebud. Jag såg väldigt allvarligt på det varpå jag sade: ”Allâhs sändebud! Skall jag inte frige henne?” Han sade: ”Hämta henne till mig istället.” Hon fördes fram till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid han sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Allâh är ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag då?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”14

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna som är hos er avlöser varandra natt och dag. De samlas i samband med Fadjr-bönen och ´Asr-bönen. Därefter stiger de som har tillbringat natten bland er upp varpå Han frågar dem – och Han vet bättre än de: ”Hur lämnade ni Mina slavar?” De säger: ”De bad när vi lämnade dem och de bad när vi kom till dem.”15

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda er.”16

Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut´im berättade från sin fader som berättade från sin fader som sade:

”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven går under, familjerna hungrar och egendomarna ödeläggs. Be din Herre om regn för oss. Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Fri är Allâh från brister! Fri är Allâh från brister!” Han fortsatte säga så till dess att det syntes på hans följeslagares ansikten. Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Allâh skall inte bes om medling inför någon av Sin skapelse. Ve dig! Vet du vem Allâh är? Allâh är ovanför Sin tron och Hans tron är ovanför Hans himlar. Han är såhär ovanför den – Wahb visade med sin hand och formade den lik en kupol. Abûl-Azhar visade också – och den låter på grund av Honom liksom en ryttares sadel låter.”17

Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade under sin predikan på ´Arafah-dagen:

”Har jag förkunnat?” De sade: ”Ja.” Då pekade han med sitt finger mot himlen, tog ned det mot dem och sade:

”Allâh! Bevittna!”18

al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttâlib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag var i Bathâ’ bland en grupp människor som även Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befann sig i. Han tittade på ett moln som strök förbi och sade: ”Vad kallar ni det för?” De sade: ”Moln.” Han sade: ”Nimbus då?” De sade: ”Nimbus också.” Han sade: ”Sky då?” De sade: ”Sky också.” Han sade: ”Vet ni hur långt avståndet är mellan himlen och jorden?” De sade: ”Det vet vi inte.” Han sade: ”Avståndet mellan dem är 71, 72 eller 73 år. Detsamma gäller himlen ovanför den.” Han kom upp i sju himlar och sade: ”Ovanför den sjunde finns ett hav som är lika djupt som avståndet mellan två himlar. Ovanför det finns åtta bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän är som avståndet mellan två himlar. På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan två himlar. Därefter är Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ovanför den.”19

Zaynab bint Djahsh brukade säga till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den Nåderike gifte bort mig till dig ovanför Sin tron.”

I al-Bukhârîs formulering sägs det att hon sade:

”Era familjer har vigt er medan jag har vigts av Allâh (ta´âlâ) ovanför de sju himlarna.”20

Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Litar ni inte på mig när jag är anförtrodd av Honom som är ovanför himlen? Morgon och afton tar jag emot uppenbarelser från Honom som är ovanför himlen.”21

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger att det inte finns en man som kallar på sin kvinna till sin madrass varpå hon vägrar honom det, utan att Han som är ovanför himlen är arg på henne till dess att han behagas av henne.”22

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I samband med att en person dör kommer änglarna till honom och säger om han var en from man: ”Gå ut, du fina själ som var i en fin kropp. Gå ut berömvärd och gläd dig över nåd, väldoftande örter och en Herre som inte är arg.” Det kommer att sägas till den till dess att den går ut. Därefter tas den upp till himlen. Det kommer att bes om tillstånd till inträde för den varpå det sägs: ”Vem där?” Då sägs det vem det är varefter de säger: ”Välkommen, du fina själ som var i en fin kropp. Gå ut berömvärd och gläd dig över nåd, väldoftande örter och en Herre som inte är arg.” Det kommer att sägas till den till dess att den kommer fram till himlen som Allâh (´azza wa djall) är ovanför.”23

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i samband med att Sa´d bin Mu´âdh dömde könsmogna Banû Quraydhah till döden:

”Han har dömt dem med samma dom som Allâh har dömt dem med ovanför de sju himlarna.”2425

Rapporterad av Ibn Sa´d, an-Nasâ’î och al-Bayhaqî.

Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga stiger upp till Allâh – utan att Allâh godtar den i Sin högra Hand för att sedan föda den åt dess givare, liksom ni föder er fålar, så att den blir som ett berg.”26

Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin skapelse.”2728

120:5

27:54

325:59

4Djâmi´-ul-Bayân (17/480-481).

52:29

6Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/59-60).

735:10

83:55

94:158

1020:5

1116:50

1232:5

1367:16

14Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447) och Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105).

15al-Bukhârî (7429).

16al-Albânî sade:

”Rapporterad av Abû Dâwûd (4941), at-Tirmidhî (1/350), Ahmad (2/160), al-Humaydî (591), via honom al-Bukhârî i ”at-Târîkh” (64/574), Ibn Abî Shaybah (8/526), al-Hâkim (4/159) som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med, al-Khatîb i ”Târîkh Baghdâd” (3/260), al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” (7/476) och Abûl-Fath al-Khiraqî i ”al-Fawâ’id al-Multaqatah” (222-223) via Sufyân bin ´Uyaynah, från ´Amr bin Dînâr, från Abû Qâbûs, ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs slav, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). at-Tirmidhî sade: ”Hadîthen är god och autentisk.” (Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (2/596))

17Abû Dâwûd (4726) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1547). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (1017), god enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Mukhtasar-us-Sawâ´iq al-Mursalah” (3/1068).

18al-Bukhârî (2/216).

19Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 100-102, Ibn Abî ´Âsim (577) och ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 19. God och autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”, sid. 87, och svag enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (577).

20al-Bukhârî (7420).

21al-Bukhârî (3610, 3344, 4351 och 7433), Muslim (1064) och Abû Dâwûd (4764).

22al-Bukhârî (5194) och Muslim (1436). Formuleringen finns hos Muslim.

23Ibn Mâdjah (4262) och Ahmad (2/364). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3456). adh-Dhahabî sade:

”Rapporterad av Ahmad i ”al-Musnad” och al-Hâkim i ”al-Mustadrak” som sade: ”Den har samma villkor som al-Bukhârîs och Muslims villkor.” (al-´Uluww, sid. 22)

24Autentisk enligt adh-Dhahabî i ”al-´Uluww”, sid. 32

25Kitâb-ut-Tawhîd, sid. 769-770, av Ibn Mandah.

26al-Bukhârî (7430).

27Muslim (179).