Skapelserna som får erfara Vågen

at-Tirmidhî rapporterade via ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen utmärker Allâh en man från mitt samfund framför skapelserna. Nittionio anteckningsblock kommer att radas upp framför honom och varje anteckningsblock sträcker sig så långt ögat kan nå. Därefter säger Han: ”Förnekar du något av detta? Har Mina vakande skrivare behandlat dig orättvist?” Han skall säga: Nej, Herre.” Då säger Han: ”Har du någon ursäkt?” Han skall säga: ”Nej, Herre.” Då säger Han: ”Jo. Du har en god handling hos Oss och du skall inte behandlas orättvist idag.” Då tas ett kort ut på vilket det står: ”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud och att Muhammad är Hans tjänare och sändebud.” Därefter säger Han: ”Hämta din vikt.” Då säger han: ”Herre! Vad gör detta kort med dessa anteckningsblock?” Då säger Han: ”Du skall inte behandlas orättvist.” Sedan läggs anteckningsblocken i en vågskål och kortet i en annan varpå anteckningsblocken blir lätta och kortet blir tungt. Ingenting väger tung med Allâhs namn.”1

at-Tirmidhî sade:

”Denna hadîth är god och främmande.”

Vågen är sann, men det är inte alla som får erfara den. Beviset för det är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det kommer att sägas: ”Muhammad! Låt folket från ditt samfund som inte kommer att ställas inför rätta träda in i paradiset…”

Detsamma gäller Allâhs (ta´âlâ) ord:

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ

”De trotsiga, obotfärdiga syndarna skall kännas igen på sina [särskilda] kännetecken och de skall gripas i pannluggen och i fötterna.”2

De som får erfara den är de troende som blir kvar på Samlingsplatsen och har gjort goda och dåliga handlingar. Vad gäller de otrogna, så har vi redan nämnt vad de kommer att få uppleva.

1 at-Tirmidhî (2776).

2 55:41