Skapades Muhammad innan Âdam?

Fråga: Stämmer det att Allâhs sändebud skapades innan Âdam (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) och att han är grunden till skapelsen?

Svar: Jag ber Allâh om skydd. Det är en extremism. Skapades han innan Âdam? Han är en av Âdams söner. Hur kan sonen skapas innan fadern? Är det rimligt? Det är orimligt att sonen skapas innan fadern. Det var många generationer mellan honom och Âdam (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam). Det är en extremism.