Skapades jorden före himlen?

26 – Det kom en man och sade: ””Ibn ´Abbâs, jag har funnit vissa meningsskiljaktigheter i Qur’ânen som har satt sig i mitt hjärta.”” Ibn ´Abbâs sade: “”Förnekelse?”” Han sade: “”Nej, inte förnekelse, utan meningsskiljaktigheter.”” Han sade: ””Låt oss höra vad som har satt sig i ditt hjärta.”” Mannen sade: ””Allâh säger:

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

“”Var det en svårare uppgift att skapa er än att skapa himlen som Han har byggt? Han har rest dess valv och format det; Han har höljt dess natt i djupt mörker och låtit dess morgon framträda i klart ljus. Och efter detta har Han brett ut jordens yta.”” (79:27-30)

Häri nämner Han att Han skapade himlen före jorden. Å andra sidan säger Han i en annan vers:

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ

“”Det är Han som har sänkt ned i den fast förankrade berg, som reser sig högt över dem, och [därefter] välsignat den och mätt ut dess uppehälle under jämnt fyra dagar [ett svar] till dem som frågar. Och Han vände Sig mot rymden, som var rök.””(41:10-11)

Här nämns det att jorden skapades före himlen.”” Då sade Ibn ´Abbâs: ””Vad gäller Hans Ord

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا

””Var det en svårare uppgift att skapa er än att skapa himlen som Han har byggt? Han har rest dess valv och format det…”…”

skall du veta att Han skapade jorden på två dagar och detta ägde rum innan himlen skapades. Därefter vände Han Sig mot himlen och skapade dem i två dagar. Slutligen steg Han ned till jorden och bredde ut dess yta. Med att breda ut dess yta menas det att frambringa dess vatten och betesmarker.””

Rapporterad av al-Bukhârî.[1]

[1] Han gjorde det med såväl en reducerad berättarkedja som en sammanbunden dito. Likaså rapporterade al-Bayhaqî den sammanbunden i ””al-Asm⒠was-Sifât””, sid. 379, och Abûsh-Shaykh i ””al-´Adhamah”” (1/100).