Skapad nåd och oskapad nåd

De lärde har delat upp Allâhs (´azza wa djall) nåd i två typer:

1 – Skapad nåd. Exempel på den skapade nåden nämns i hadîthen där Allâh säger till paradiset:

Du är Min nåd som Jag benådar med den Jag vill av Mina slavar.”1

Han sade att paradiset är Hans nåd eftersom platsen är benådad av Honom och utgör den Nåderikes slavars boningsplats och de nåderika slavarnas boning.

2 – Hans egenskap som inte är skapad. Alla Allâhs egenskaper är oskapade. Tillsammans med Sina egenskaper är Allâh den Förste som inte föregås av något och den Siste som inte efterträds av något. Även denna nåd är uppdelad i två typer:

1 – Allmän nåd som omfattar alla skapelser inklusive troende och otrogna, fromma och syndare, kloka och okloka.

2 – Speciell nåd som omfattar enkom Allâhs troende slavar. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

… och Han är barmhärtig mot de troende.”2

Den första nåden fordrar att alla benådade förses med fördelar och skyddas mot nackdelar. Den andra nåden fordrar framgång och korrigering av tillstånd som skiljer sig från den första nåden.

1al-Bukhârî (4850), Muslim (2846) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 97-98.

233:43