Skänkaren får inte köpa tillbaka sin gåva

Fråga: En man gav bort en bil till sin broder. Brodern vill numera sälja bilen. Får skänkaren köpa den bilen?

Svar: Skänkaren får inte köpa tillbaka gåvan som han har gett bort till sin broder. ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Jag hade skänkt bort en snabb och dyrbar häst på Allâhs väg. Hans ägare försummade den varpå jag trodde att han sålde den till lågpris. Jag frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det och han sade: ”Köp inte den och ta inte tillbaka din skänk. Den som tar tillbaka sin skänk är som hunden som återgår till sitt kräk.”1

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdur-Razzâq ´Afîfî

´Abdullâh bin Ghudayyân

1al-Bukhârî (2480), Muslim (1620), an-Nasâ’î (2615), Abû Dâwûd (1593), Ibn Mâdjah (2392), Ahmad (1/40) och Mâlik (624).