Skäms för att be om varmt vatten

Fråga: En man vaknade efter böneutropet till Fadjr. Han hade fått utlösning och var inte i sitt eget hem. Det var så fruktansvärt kallt att han fruktade för sig själv. Han hade inget att värma vatten med och han skämdes för att be värden om varmt vatten. I huset fanns även hans kvinna. På grund av skam lät han bli att be om varmt vatten. Får han göra Tayammum?

Svar: Han är ålagd att knacka på dörren och be om varmt vatten till badet. Han får inte skämmas. Allâh skäms inte för sanningen. Alla människor får utlösning. Skam är ingen ursäkt. Men om han är ute i vildmarken och har bara tillgång till kallt vatten och fruktar för sig själv om han brukar det, så får han göra Tayammum till dess att han hittar något som kan värma vattnet. Så är det dock inte i den skämmiga frågan. Om han tar Tayammum för att han skäms för att be husfolket om varmt vatten och ber, får han bada och ta om bönen.