Skall vi vara tysta om dem?

Fråga: Anses förtal av avvikande imamer vara förtal av makthavarna?

Svar: Tal skall vara vist och berättigat. Exempel på det är personen som utnyttjar sin post för att offentliggöra sin falskhet och innovation från predikstolen. Han har fått sin post för att stödja och sprida Allâhs religion, inte för att sprida sin falskhet. En sådan person skall det varnas för. Hans fel skall klarläggas med bevis och belägg. Skall vi vara tysta om han öppet kallar till att man åkallar andra än Allâh, praktiserar felaktig Tawassul, besitter Khawâridjs tänk, gör Takfîr på folk, eggar mot myndigheterna och dylikt? En sådan person förtjänar ingen respekt.

Om han förfelar, råds han. Om han besitter innovationer som han kallar till, skall det varnas för honom. Dock med bevis och belägg. Därtill skall han anmälas till myndigheterna. Det är allvarligt om han har innovationer som han sprider.