Skall vi tillskriva oss al-Ikhwân al-Muslimûn?

Fråga: Jag hör ofta talas om al-Ikhwân al-Muslimûn och att de kommer att etablera ett islamiskt kalifat. Skall vi tillskriva oss den här gruppen?

Svar: Du skall tillskriva dig Ahl-us-Sunnah som följer sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares väg:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ

”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och [de första] hjälparna, och de rättsinniga som följde i deras spår…”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda efterträdares Sunnah.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.”

De frågade:

”Vem då, Allâhs sändebud?”

Då sade han:

”Den som följer samma sak som jag och mina följeslagare följer idag.”

Den som vill väl skall följa den här vägen och inte med dem som motstrider den här vägen.

1 9:100