Skall ´Umrah först göras för modern eller fadern?

Fråga: En man har kommit från utlandet och gjort ´Umrah för sig själv. Hans fader har dött och hans moder är vid livet men inkapabel. Han vill göra ´Umrah för båda. Vem skall han göra det först för?

Svar: Han skall först göra det för föräldern som inte har gjort den obligatoriska ´Umrah. Om båda har gjort den obligatoriska ´Umrah och han vill göra en frivillig ´Umrah för dem, gör han först för modern. Hennes rättighet är viktigare.