Skall slavinnan visa sitt ansikte?

Fråga 21: Betyder det att slavinnan skall visa sitt ansikte?

Svar: Det är möjligt, det är möjligt. Hon köps ju och säljs. Men om hon är vacker måste hon täckas som en säkerhetsåtgärd mot prövningar.