Skall rätta sig efter landet han befinner sig i

Fråga: En person reste från ett land som inledde fastan senare till ett land som inledde fastan tidigare. När skall han avbryta fastan?

Svar: Han är skyldig att avbryta fastan med landet som han befinner sig i. Där har en ny månad bekräftats. Alltså är det ´Îd därborta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att ´Îd-dagarna fastas1. Med det sagt måste han avbryta fastan med landet som han har kommit till. Om det innebär att han fastar färre dagar än fordrat, fortsätter han fasta efter ´Îd.

Därtill gäller motsatsen om han reser från ett land som inledde fastan tidigare till ett land som inledde den senare; han skall fortsätta fasta till dess att det senare landet avbryter fastan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fastan börjar den dag människorna fastar och den avbryts den dag människorna avbryter den.”2

Om han har fastat trettio dagar anser vissa lärda att han avbryter fastan hemligt. Ty en månad kan inte vara längre än trettio dagar. Men i och med att människorna fastar fortfarande, så skall han inte äta och dricka offentligt.

1al-Bukhârî (1990) och Muslim (1137).

2Abû Dâwûd (2323), at-Tirmidhî (697) och Ibn Mâdjah (1660). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (4287).