Skall personen som har lämnat många böner ta igen dem eller inte?

Fråga: Skall personen som har lämnat många böner ta igen dem eller inte?

Svar: Enligt den korrekta åsikten skall han inte ta igen dem. Det räcker att han ångrar sig ärligt och slår vakt om bönerna i fortsättningen. De som säger att han skall ta igen dem säger så för att de menar att han inte hädar. De säger att han syndar och inte att han hädar. De säger att han skall ta igen dem.

Vad beträffar dem som säger att personen har hädat en större hädelse, så säger de att han skall ångra sig inför Allâh och konvertera till islam på nytt. Det är den korrekta åsikten.