Skall personen som bryter tvagningen under bönen två sig och fortsätta bönen där han slutade eller ta om hela bönen?

Fråga: Skall personen som bryter tvagningen under bönen två sig och fortsätta bönen där han slutade eller ta om hela bönen?

Svar: De lärda har två åsikter i frågan. Den korrekta är att han skall fortsätta bönen där han slutade.

Fråga: Om personen befinner sig i Tashahhud i sista Rak´ah medan hans tvagning bryts; skall han ta om hela Rak´ah eller återvända till Tashahhud.

Svar: Han är liksom personen vars tvagning bryts under Tawâf eller att bönen slår in under Tawâf. Personen har exempelvis gjort 3½ Tawâf. Så fort människorna har skingrat sig fortsätter han sina resterande 3½ rundor för att fullborda alla sju. Han skall alltså fortsätta bönen därifrån den bryts.

Om personen sitter i Tashahhud och råkar bryta tvagningen innan han börjar läsa ”Salawât Ibrâhîmiyyah”, går han och tvår sig, återvänder, sätter sig i Tashahhud och börjar läsa ”Salawât Ibrâhîmiyyah”. Ty allt annat har gjorts på ett föreskrivet sätt.

Fråga: Skall han göra Takbîrat-ul-Ihrâm för det?

Svar: Nej, utan Takbîr.