Skall mannen i huset betala Zakât-ul-Fitr för hela familjen?

Publicerad: 2012-04-19
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/261)

 

Fråga: Jag är en singel ungdom som bor med sina föräldrar. Skall min fader betala Zakât-ul-Fitr för mig eller skall det betalas från mina egna pengar?

Svar: Zakât-ul-Fitr är en plikt. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade samtliga muslimer bland männen och kvinnorna, de fria och slavarna, de unga och de gamla att betala en Sâ´1 dadlar eller korn i Zakât-ul-Fitr. Zakât-ul-Fitr skall, precis som all annan dyrkan, utföras av varje person för sig. Du är ålagd att betala Zakât-ul-Fitr från din egen ficka, även om du har en fader eller en broder. På samma sätt är hustrun ålagd att betala Zakât-ul-Fitr från sin egen ficka, även om hon har en make.

Men om det är så att mannen i huset vill betala Zakât-ul-Fitr för hela familjen, är ingen skada skedd.  Om mannen har en fader som försörjer honom som vill betala för honom, är ingen skada skedd. Det är tillåtet.

1 Ibn Bâz (rahimahullâh) sade: ”En Sâ´ motsvarar cirka 3 kg.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (14/201))