Skall man placera händerna efter Rukû´ där Imâmen placerar dem?

Publicerad: 2010-08-12
Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî
Källa: https://z-salafi.com/v2/zsalafi.php?s_menu=23&idFatwa=1649

 

Fråga: Anses man motstrida Imâmen om man placerar höger hand på vänster hand efter Rukû´ om inte Imâmen gör det?

Svar: Detta är en vid fråga. Om Imâmen placerar höger hand på vänster hand efter Rukû´ och den bedjande bakom honom gör samma sak, så har de handlat utmed Sunnah.

Och om den bedjande gör det till skillnad från Imâmen, så är det tillåtet och det anses inte vara någon motsättning. Det anses inte vara någon motsättning och frågan är alltså vid. De lärda har olika åsikter i frågan. De som säger att man placerar höger hand ovanpå vänster hand på bröstet efter Rukû´, har starkare bevis.

Vad berör den som har en annan åsikt, så går han efter sin Idjtihâd; den som har rätt får två belöningar och den som har fel får en belöning och ett förlåtet fel.