Skall man gå ned i Sudjûd med händerna eller knäna först?

Fråga 73: Skall man gå ned i Sudjûd med händerna eller knäna först?

Svar: Först knäna. Det är bättre. Det är Sunnah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När någon av er går ned i Sudjûd så skall han inte gå ned som en kamel.”1

Kamelen går ned med sina framben först. Men om han är oförmögen som jag, går han ned med händerna först. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”2

1Abû Dâwûd (840), an-Nasâ’î (1091), Ahmad (8954) och al-Bayhaqî (2/99). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (879).

264:16