Skall man fortsätta röra på fingret i Tashahhud om imamen inte är klar?

Publicerad: 2011-10-07
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (51)

 

Fråga: Skall man fortsätta röra på fingret i Tashahhud om imamen inte är klar med sin Tashahhud?

Svar: Nej, det skall man inte göra. I Wâ’il bin Hudjrs hadîth berättar han hur han såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) röra på fingret i Tashahhud samtidigt som han tillbad. Alltså rörs fingret i samband med tillbedjan. Således upphör rörelsen när tillbedjan upphör. Men varför skall han låta bli att tillbe när han har chansen att be det han har memorerat och det han inte har memorerat? Låt honom fortsätta med att tillbe till dess att imamen går upp eller avslutar bönen.