Skall man förrätta frivillig bön som resande?

Publicerad: 2010-02-21
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Bâz
Källa: Tuhfat-ul-Ikhwân, sid. 128

 

Fråga:  Det förekommer en meningsskiljaktighet om det är rekommenderat att förrätta frivillig bön som resande eller inte. Vad anser ni om det?

Svar: Det är Sunnah för den resande att varken förrätta frivillig bön i samband med Dhuhr, Maghrib och ´Ishâ’. Däremot skall man förrätta den frivilliga bönen innan Fadjr och på så sätt rätta sig efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Likaså är det föreskrivet att förrätta Tahadjdjud och Witr under resan, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade göra det. Samma dom gäller alla andra typer av böner som utförs utav anledning, som Dhuhâ, bönen efter tvagningen, solförmörkelsebönen m fl. Dessutom är det lagstiftat att falla ned på ansikte om en Qur’ân-vers så fordrar och att be två Raka´ât när man går in i moskén för att förrätta bönen eller någon annan anledning.