Skall man fördöma den otrogne som syndar?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

al-Liqâ’ ash-Shahrî (37 B)
https://www.youtube.com/watch?v=U3RAG1WfVhM

Fråga: Skall jag fördöma den otrogne om jag ser honom synda?

Svar: Om du ser den otrogne synda, skall du inte fördöma honom. Han är inte skyldig att följa islams domar. Däremot skall du kalla honom till islam. Kalla honom till att vittna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, be, betala allmosan, fasta och vallfärda. Men om han syndar bland människor som fördömer synden, skall han fördömas. Han skall dock inte fördömas för att han är skyldig att följa islams domar. Han skall fördömas för att han trotsar landets lag.