Skall maken betala allmosa på hustruns guld?

Publicerad: 2010-11-29
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/4716

 

Fråga: Är maken ålagd att betala allmosa på hustruns guld?

Svar: Nej. Det är ägaren som är ålagd det. Det är däremot tillåtet att hjälpa henne med det.