Skall kvinnan be ´Îd-bönen eller stanna hemma?

Fråga: Är det bättre att en kvinna går ut för att be ´Îd-bönen eller stanna hemma?

Svar: Det är bättre att hon går ut och ber. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde alla kvinnor, inklusive kvinnor som vanligtvis inte går hemifrån, att gå ut och be. Det enda undantaget är kvinnor som genomgår sina månadsperioder; även de skall ut men undvika böneplatsen. Menstruerande kvinnor skall bege sig till bönen men inte inträda på böneplatsen. Böneplatsen är moské och i moskén får menstruerande kvinnor inte vistas. De får gå igenom den eller in i den vid behov, men inte vistas i den. Med det sagt är kvinnor befallda att gå ut till ´Îd-bönen och be den tillsammans med männen. Det medför godhet, erinran och åkallan.