Skall jag sluta mig till Djamâ´at-ut-Tablîgh?

Fråga: Det har kommit en grupp till vår by som kallas för ”Djamâ´at-ut-Tablîgh” eller ”Djamâ´at-ul-Ahbâb” (Älsklingarnas grupp). De tar med sig gamla och unga. Råder ni mig att sluta mig till dem eller inte?

Svar: Jag råder dig att du sluter dig till dem som har en sund metodik; de som kallar till Tawhîd och varnar för avguderi och innovationer och förrättar bönen och betalar allmosan och tror på Allâh. Håll dig till dem som har en sund metodik och som framförallt håller sig till korrekt troslära och kallar till den och förklarar den.

Om Djamâ´at-ut-Tablîgh kallar till Tawhîd och lär ut Tawhîd till människorna och förbjuder avguderi, så är det bra. Men om de inte bryr sig om Tawhîd och istället förbjuder att man talar om Tawhîd, vilket vi har fått reda på från dem, skall du varken gå med dem eller till dem.