Skall jag skilja mig från min hustru?

publicerad 03.03.2012
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Referens: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=126983
Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Jag är gift med en kvinna som jag har fem små barn med. Jag hatar vissa av hennes drag. Ädle Shaykh! Råder ni mig att skilja mig från henne eller vad?

Svar: Om egenskaperna som du fördömer henne för berör hennes religion, råder du henne. Antingen lämnar hon dem eller också skiljer du dig från henne. Och om egenskaperna inte berör hennes religion, som hennes karaktär eller impulsivitet, skall du härda med henne och inte skilja dig från henne.