Skall inte läsas i lugn och jämn rytm

Fråga: Får erinran (الذكر) efter bönen läsas högt i en lugn och jämn rytm?

Svar: Det är Qur’ânen som läses i lugn och jämn rytm. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

Och läs högt ur Qur’ânen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening.”1

Åkallan och erinran skall inte läsas i lugn och jämn rytm.

173:4