Skall imamen hålla en eller två ´Îd-predikningar?

Fråga: Skall imamen hålla en eller två ´Îd-predikningar?

Svar: Det är känt bland de lärda att ´Îd-predikan består av två stycken, vilket nämns i en svag hadîth1. Däremot är det autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade en enda predikan2. Förhoppningsvis är det högt i tak i sakfrågan.

1Ibn Mâdjah (1305). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah” (235).

2al-Bukhârî (978) och Muslim (885).