Skall hela liket parfymeras?

Fråga: Har det rapporterats att hela liket skall parfymeras?

Svar: Ja, det har rapporterats från vissa följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum).