Skall händerna tas upp i samband med åkallan mellan böneutropet och Iqâmah?

Fråga: Är det föreskrivet att ta upp händerna i samband med åkallan mellan böneutropet och Iqâmah?

Svar: Det har inte rapporterats. Han skall tillbe, men det har inte rapporterats att han skall ta upp händerna.