Skall frivillig bön avbrytas för begravningsbönen?

Fråga: Skall frivillig bön avbrytas för begravningsbönen? Skall frivillig bön avbrytas när det kallas till obligatorisk bön?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När det kallas till bönen skall ingen annan bön än den obligatoriska bes.”1

Tillsynes skall den frivilliga bönen endast avbrytas för den obligatoriska bönen och inte för begravningsbönen. Dock är ingen skada skedd att avbryta den eftersom den avbryts för ett korrekt ändamål.

Detsamma gäller den som avbryter frivillig Tawâf för att be begravningsbönen. Det är emellertid bättre att inte avbryta den.

Om det kallas till obligatorisk bön under tiden som du ber frivillig bön så har de lärda delade åsikter om det. Vissa lärda säger att den frivilliga bönen skall avbrytas i alla fall. Somliga lärda säger att den inte skall avbrytas förrän det återstår så lite av imamens bön att man hinner med Takbîrat-ul-Ihrâm.

Den korrekta åsikten är att om det kallas till obligatorisk bön när du är i andra Rak´ah, så skall du fatta dig kort och fullborda den. Och om du är i första Rak´ah, så är det bättre att avbryta den. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som hinner med en Rak´ah av ´Asr innan solen går ned har hunnit med ´Asr.”2

Den som ber frivillig bön och hinner med en hel Rak´ah innan det finns ett giltigt skäl till att avbryta den har hunnit med bönen under en lovlig tid. Därför fortsätter detta lov, men han skall som sagt se till att fatta sig kort. En del av den obligatoriska bönen är trots allt bättre än en del av den frivilliga bönen.

1Muslim (710).

2al-Bukhârî (579) och Muslim (608).