Skall friaren veta att kvinnan inte är oskuld?

Fråga: Skall kvinnan som begått otukt döljas eller skall friaren underrättas om hennes otukt?

Svar: Om hon har ångrat sig skall hon inte avslöjas. Om hon han ångrat sig ärligt inför Allâh och blivit bra och kysk skall hon döljas. Man skall inte berätta vad hon har gjort. Om hon däremot fortfarande har sitt osunda och bedrägliga tillstånd, skall friaren avrådas från henne.