Skall farfars arv fördelas eller säljas för vallfärdens skull?

Fråga: Min farfar har dött och lämnat efter sig mark. Är det bättre att fördela den eller sälja den och låta någon vallfärda för honom med de pengarna?

Svar: Om han inte har vallfärdat förr så skall det vallfärdas för honom med arvet innan det delas ut. Det är en skyldighet som vilar på hans samvete och har därav företräde. Så är det om det gäller den första och obligatoriska vallfärden. Det som är kvar efter vallfärden skall fördelas till arvingarna. Men om syftet är en frivillig vallfärd, så skall dess utgifter inte tas från arvet.