Skall en kvinna undersökas av en muslimsk man eller kristen kvinna?

Fråga: Det finns en muslimsk, manlig läkare och kristna och hinduiska, kvinnliga läkare. Skall den manliga läkaren eller de kvinnliga läkarna undersöka min hustru och mina döttrar?

Svar: Kvinnan skall behandlas av kvinnan, oavsett om hon är muslim eller inte. Det är inte tillåtet för en man att behandla kvinnan om han inte är hennes Mahram. Det enda undantaget är i fall det är nödvändigt och det inte finns kvinnliga läkare.