Skall du bekämpa Ahl-ul-Bid´a får du fiender

Allâh låter den lärde ärva profetkallets kunskap. Han begrundar det verkliga livet och ser hur människor har vänt Allâhs uppenbarelse ryggen: panteister, panenteister, innoverade inriktningar, Djahmiyyah, Ashâ´irah och fanatiska rättsskoleanhängare. Alla tror att de har rätt. När det då kommer en person med ljus och slår sönder den ena gruppen efter den andra så kommer han tvivelsutan att få fiender. Ibland får fienderna honom att hamna i fängelse. Ibland utsätter de honom för förföljelse. Ibland orsakar de att han hamnar i debatter. De kan utsätta honom för andra prövningar som att hetsa idioter på honom och egga mobbar mot honom. Allt det utsattes Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah för.

Den som läser reformatorernas biografier och böcker som bara handlar om deras prövningar, som Abûl-´Arabs ”al-Mihan”, inser att ingen lärd har besvärats med fängelse och annat som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh).