Skall det göras Takbîr i samband med Sudjûd-ut-Tilâwah utom bönen?

Fråga: Skall det göras Takbîr i samband med Sudjûd-ut-Tilâwah utom bönen?

Svar: Ja. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste en vers som påbjöd Sudjûd gjorde han Takbîr och gick ned i Sudjûd.