Skall det återstående av bönen läsas högt?

Fråga: Skall personen som sluter sig sent till bönen som läses högt ta igen det återstående i hög läsning?

Svar: Han skall anse det han hinner med imamen vara början på sin egen bön och att det som han tar igen är bönens slut. Om han sluter sig till imamen under de två sista Raka´ât skall han betrakta dem i form av bönens början medan det han tar igen är bönens slut. Sålunda skall han inte läsa högt.