Skall den syndige kallaren sluta kalla?

Fråga: Om en person varnar människorna för något och sedan själv faller i det på grund av svaghet, skall han då sluta varna…

Svar: Nej, han skall inte sluta varna ehuru han själv faller i synden. Han skall ångra sig för synden. Ångerns portar är öppna. Han skall inte sluta råda, befalla det goda och förbjuda det onda. Då gör han ju två synder. Först syndar han och sedan låter han bli att befalla det goda och förbjuda det onda. Om bara en fullkomlig människa skulle påbjuda och förbjuda skulle inget påbjudit det goda och förbjudit det onda.