Skall den som missar någon Takbîr i begravningsbönen ta igen den?

Fråga: Skall den som missar någon Takbîr i begravningsbönen ta igen den? Hur sluter han sig till imamen i bönen?

Svar: Han sluter sig till imamen där han finner honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det ni hinner med av bönen skall ni be och det ni går miste om skall ni ta igen.”1

När imamen är klar och liket ligger kvar tar han igen det missade. Om han befarar att det skall flyttas så säger våra lärda (rahimahumullâh) att det är upp till honom ifall han vill ta igen det missade eller göra Taslîm med imamen.

1al-Bukhârî (636) och Muslim (602).