Skall den som inte har förrättat bönen ta igen den?

Publicerad: 2010-08-12
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Arkân-ul-Islâm, sid. 280-281

 

Svar: De lärda är oense om den som avsiktligt låter bli att förrätta bönen och sedan ångrar sig inför Allâh och börjar förrätta den. Skall han ta igen de missade bönerna eller inte? De lärda har två åsikter i denna fråga.

Åsikten jag finner starkast, och som även innehas av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh), är att det inte finns någon nytta i att ta igen bönen man låter bli att förrätta så att tiden går ut. En tidsbegränsad dyrkan måste äga rum inom tidsramen. På samma sätt som denna dyrkan inte är korrekt om den utförs innan dess tid, är den inte heller korrekt efter dess tid. Det är obligatoriskt att ta hänsyn till Allâhs gränser. Lagstiftaren har föreskrivit för oss att denna bön skall förrättas från en tid till en annan. På samma sätt som det inte är korrekt att förrätta bönen på en felaktig plats, är det inte heller korrekt att utföra den under en felaktig tid.

Däremot skall personen som lämnar bönen lägga stor vikt på att ångra sig och be om förlåtelse och utföra goda handlingar. Vi hoppas att Allâh förlåter honom för den bön han lät bli att förrätta via detta sätt – och all framgång ligger hos Allâh.