Skall den okapable inleda bönen stående eller sittande?

Publicerad: 2010-02-17
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 138

 

Vad gäller om en person klarar av att inleda bönen stående för att därefter vara tvungen att sitta ned innan Rukû´ på så sätt att han blir trött efter att ha stått i en eller två minuter och till följd därav sätter sig ned? Skall han inleda bönen sittande och resa sig upp innan Rukû´ eller skall han inleda  bönen stående och sätta sig ned när han blir trött?

Tvetydig fråga. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade gått upp i vikt, brukade han be sittande under natten. Då endast en vers  återstod, reste han sig upp, fullföljde versen och utförde Rukû´ stående. Detta bevisar att du inleder bönen sittande men att du reser dig upp när du har närmat dig Rukû´. Men då kan man argumentera tillbaka och säga att detta hände under en frivillig bön och en frivillig bön får man förrätta  sittande för att därefter resa sig upp innan man går ned i Rukû´.

Den obligatoriska bönen skall dock förrättas stående. Därför anser vi att man börjar stående. Skulle man bli trött efter ett tag sätter man sig ned.  Kanske tror man att man inte orkar be hela bönen stående och rätt som det är märker man motsatsen.