Skall den lärde följas när han kritiserar en individ eller grupp?

Fråga: Om en lärd inom kritik och beröm, Djarh wa Ta´dîl, kritiserar en individ eller en grupp, skall han följas i det?

Svar: Ja, han skall följas i det om han har kunskap om Sunnah och innovationer och är känd för en sund lära, Salafs metodik och pålitlighet. Det gäller i synnerhet om han bevisar den kritiserade individens eller gruppens innovation. Kunskap om kritik och beröm är en Sharî´ah-enlig kunskap och den Sharî´ah-enliga kunskapen skall tas från dess pålitliga lärda.