Skall böneutropet i radio upprepas?

Fråga: Skall muslimen som hör böneutropet i radio upprepa det?

Svar: Om det är en levande persons böneutrop, ja, och inte om det är inspelat.